ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Διατελέσαντες Πρόεδροι και έτη θητείας

 • (2009 - Σήμερα) Ε. Κουμαντάκης
 • (2005 - 2009) - Ι. Συλίκος
 • (2002 - 2005) - Γ. Μαθιουδάκη
 • (1998 - 2002) - Δ. Κασσαβέτης
 • (1996 - 1997) - Μ. Γιέτης
 • (1992 - 1996) - Κ. Δάκας
 • (1988 - 1991) - Μ. Καφετζάκης
 • (1981 - 1987) - Κ. Δάκας
 • (1958 - 1980) - Π. Πατεράκης
 • (1940 - 1958) - Καστελλάκης
 • (1938 - 1940) - Π. Πρατικάκης
 • (1932 - 1938) - Ν. Γιαλεράκης
 • (1930 - 1932) - Αρ. Πατεράκης
 • (1926 - 1930) - Ν. Γιαλεράκης
 • (1920 - 1926) - Γ. Ε. Μητσοτάκης
 • (1918 - 1920) - Χρ. Ανεράψης
 • (1912 - 1918) - Γ. Ε. Μητσοτάκης
 • (1910 - 1912) - Ανδρέας Καλοκαιρινός
 • (1908 - 1910) - Γ. Ι. Καρούζος
TOP